Alt inden for kloakarbejde

 

* Dræn

* Forsikringsskader

* Nedsivningsanlæg

* Ændring af kloakker

* Samletanke

Service og ydelser

 

RB Kloak tilbyder en lang række af ydelser og services.

 

Undersøgelser, bl.a.:

-TV-inspektioner

-Sporingsstoffer

 

Reparationer og udbedringer, f.eks.:

-Højtryksspuling

-Udskiftning af brønde

 

Nye installationer, f.eks.:

-Nye brønde eller faskiner

 

Rådgivning, f.eks.:

-Er det nødvendigt at bruge penge på det ?

-Hvilke løsninger findes ?

 

 

Vi tager os også af forsikringssager, f.eks.:

-Sikre at taksators tilbud på skadesudbedring er komplet 

-Udbedre skader midlertidigt - for at stoppe yderligere skade

(Vi er uafhængige af forsikringsselskaber)

 

Vi arbejder både ude og inde, over og under jorden, i kældre og på etager, sommer og vinter, med regnvand og spildevand. I akutte tilfælde arbejder vi også hele døgnet.